Magistrske diplomske naloge - prof. Ambrož

Študente, ki bi jih zanimale zahtevnejše teme s področja kazenskega prava, vabim, da v že postopku prijave diplomske naloge z dispozicijo študenta, oddajo dispozicijo na katero izmed naslednjih tem:

 

- Problem Karneadove deske v kazenskem pravu

- Tabu incesta kot kazenskopravni problem

- Kazenskopravna krivda kot družbi potrebna fikcija

 

Vse tri teme so zahtevnejše in dajejo osnovo za nadpovprečne naloge, ki lahko kandidirajo za nagrade. Priporočljivo je znanje dveh svetovnih jezikov.