Medicinsko pravo- izpit (samo za študente, ki končujejo predbolonjski univerzitetni program)

Predmet: MEDICINSKO PRAVO
Predavatelj/-ica: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Izpitni rok: 5. 9. 2016, ob 11.30 uri, Siva