MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN POSTOPEK - gradivo za predavanje 12. 10. 2016

Za predavanje pri predmetu Mednarodno zasebno pravo in postopek dne 12. 10. 2016 naj študenti preberejo sodbo Sodišča EU v zadevi Shevill proti Presse Alliance, št. C-68/93.