MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN POSTOPEK - gradivo za predavanje 19. 10.

Za predavanje pri predmetu Mednarodno zasebno pravo in postopek v sredo, 19. 10., naj študenti preberejo sodbo SEU št. C-269/95 v zadevi Benincasa proti Dentalkit.

doc. dr. Jerca Kramberger Škerl