Mednarodno zasebno pravo- izpit (samo za študente, ki končujejo predbolonjski univerzitetni program)

Predmet: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
Predavatelj/-ica:  prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
Izpitni rok: 8. 9. 2016, ob 11. uri, Kabinet