Objava zagovora magistrske naloge Andreja Škete, univ. dipl. prav. "Zahtevki kupca v primeru stvarnih napak – prenos direktive 1999/44/ES v slovensko pravo": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 12.45

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Andreja Škete, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Zahtevki kupca v primeru stvarnih napak – prenos direktive 1999/44/ES v slovensko pravo" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 12.45 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo)