Objava zagovora magistrske naloge Anke Kenda Oražem, univ. dipl. prav. "Vloga notarja v zapuščinskem postopku": petek, dne 24. 6. 2016 ob 11.45

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Anke Kenda Oražem, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Vloga notarja v zapuščinskem postopku" bo

v petek, dne 24. 6. 2016 ob 11.45 v podiplomskem seminarju (pritličje desno) .