Objava zagovora magistrske naloge Bernarde Ugovšek Biščak, univ. dipl. prav. "Zmanjšanje števila občin: ukinjanje - združevanje - povezovanje": sreda, dne 15. 6. 2016 ob 15.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Bernarde Ugovšek Biščak, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Zmanjšanje števila občin: ukinjanje - združevanje - povezovanje" bo

v sredo, dne 15. 6. 2016 ob 15.00 v seminarski sobi št. 327 (3. nad.).