Objava zagovora magistrske naloge Biserke Kogej Dmitrovič, univ. dipl. prav. "Sodno varstvo v primeru prenehanja delovnega razmerja": četrtek, dne 16. 6. 2016 ob 9.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Biserke Kogej Dmitrovič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Sodno varstvo v primeru prenehanja delovnega razmerja" bo

v četrtek, dne 16. 6. 2016 ob 9.00 v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).