Objava zagovora magistrske naloge Brigite Rajšter Vranović, univ. dipl. prav. "Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu v državnem organu": četrtek, dne 16. 6. 2016 ob 10.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Brigite Rajšter Vranović, univ. dipl. prav.  z naslovom 

"Odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu v državnem organu" bo

v četrtek, dne 16. 6. 2016 ob 10.30  v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).