Objava zagovora magistrske naloge Darije Perše Zoretič, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Darije Perše Zoretič, univ. dipl. prav. z naslovom »Delovni čas – pravna ureditev in aktualna vprašanja« bo v ponedeljek, dne 4. 7. 2016 ob 12.15 uri v sobi za zagovore (pritličje levo).