Objava zagovora magistrske naloge Darje Renčelj, univ. dipl. ekon. "Pobuda za spreminjanje splošnih pravnih aktov, kot izhaja iz inšpekcijskega nadzora (na primeru Zakona o varstvu potrošnikov)": sreda, dne 15. 6. 2016 ob 10.15

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Darje Renčelj, univ. dipl. ekon. z naslovom 

"Pobuda za spreminjanje splošnih pravnih aktov, kot izhaja iz inšpekcijskega nadzora (na primeru Zakona o varstvu potrošnikov)" bo

v sredo, dne 15. 6. 2016 ob 10.15 v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).