Objava zagovora magistrske naloge Davorine Hovnik, univ. dipl. prav. "Kazniva dejanja zoper delovno razmerje": petek, dne 24. 6. 2016 ob 13.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Davorine Hovnik, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Kazniva dejanja zoper delovno razmerje" bo

v petek, dne 24. 6. 2016 ob 13.00 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).