Objava zagovora magistrske naloge Emine Mulalić, univ. dipl. prav. "Položaj upnikov v postopkih prisilne poravnave": četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 11.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Emine Mulalić, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Položaj upnikov v postopkih prisilne poravnave" bo 

v četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 11.30 v podiplomskem seminarju (pritličje desno).