Objava zagovora magistrske naloge Gregorja Kluna, univ. dipl. prav. "Vloga Vrhovnega sodišča pri oblikovanju meril za presojo predloga za dopustitev revizije": ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 10.15

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Gregorja Kluna, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Vloga Vrhovnega sodišča pri oblikovanju meril za presojo predloga za dopustitev revizije" bo

v ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 10.15  v podiplomskem seminarju (pritličje desno).