Objava zagovora magistrske naloge Irene Hacin Kölner, univ. dipl. prav. "Pravni položaj dediča": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 9.45

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Irene Hacin Kölner, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Pravni položaj dediča" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 9.45 v podiplomskem seminarju (pritličje desno).