Objava zagovora magistrske naloge Irene Špendal, univ. dipl. prav. "Načelo zakonitosti in gospodarska kazniva dejanja": v četrtek, dne 7. 7. 2016 ob 08:00

Irena Špendal, univ. dipl. prav., študentka podiplomskega magistrskega študija kazenskopravnih znanosti bo v četrtek, dne 7. 7. 2016 ob 08:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

»Načelo zakonitosti in gospodarska kazniva dejanja«.

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo) .