Objava zagovora magistrske naloge Ivice Vozelj, univ. dipl. prav. "Gradbeno dovoljenje kot pravni temelj za poseg v prostor": ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 12.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Ivice Vozelj, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Gradbeno dovoljenje kot pravni temelj za poseg v prostor" bo 

v ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 12.30 v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).