Objava zagovora magistrske naloge Jerneja Goričarja, univ. dipl. prav. "Premoženje stečajnega dolžnika (od otvoritve do končne razdelitve)": četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 10.00

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Jerneja Goričarja, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Premoženje stečajnega dolžnika (od otvoritve do končne razdelitve)" bo

v četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 10.00  v sobi za zagovore št. 017 (pritličje desno).