Objava zagovora magistrske naloge Karin Merc, univ. dipl. prav. "Prispevek teorije nevtralizacije k razumevanju državnega nasilja": torek, dne 14. 6. 2016 ob 12.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Karin Merc, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Prispevek teorije nevtralizacije k razumevanju državnega nasilja" bo

v torek, dne 14. 6. 2016 ob 12.00 na sedežu fakultete, v seminarski sobi št. 17 (pritličje levo).