Objava zagovora magistrske naloge Katje Knez,univ. dipl. prav. "Pravni temelji nastanka ločitvenih in izločitvenih pravic ter njihova uveljavitev v stečajnem postopku": četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 9.15

Zagovora magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Katje Knez, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Pravni temelji nastanka ločitvenih in izločitvenih pravic ter njihova uveljavitev v stečajnem postopku" bo

v četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 9.15 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).