Objava zagovora magistrske naloge Kristine Kotnik Šumah, univ. dipl. prav. "Zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja": petek, dne 17. 6. 2016 ob 13.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Kristine Kotnik Šumah, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja" bo

v petek, dne 17. 6. 2016 ob 13.30 v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).