Objava zagovora magistrske naloge Manice Kodrič, univ. dipl. prav. "Nekompenzatorne odškodnine": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 12.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Manice Kodrič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Nekompenzatorne odškodnine" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 12.00 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).