Objava zagovora magistrske naloge Manje Grosek, univ. dipl. prav. "Odškodninska odgovornost države za škodo, ki je posledica terorističnih dejanj": petek, dne 17. 6. 2016 ob 14.15

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Manje Grosek, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Odškodninska odgovornost države za škodo, ki je posledica terorističnih dejanj" bo 

v petek, dne 17. 6. 2016 ob 14.15 v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).