Objava zagovora magistrske naloge Marjane Metličar, univ. dipl. ekon. "Pravni vidiki procesa umeščanja objektov v prostor: od prostorskega načrta do gradbenega dovoljenja": ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 13.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Marjane Metličar, univ. dipl. ekon. z naslovom 

"Pravni vidiki procesa umeščanja objektov v prostor: od prostorskega načrta do gradbenega dovoljenja" bo

v ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 13.30  v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).


E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.