Objava zagovora magistrske naloge Martine Ferjančič, univ. dipl. prav. "Varstvo uporabnikov storitev elektronskih komunikacij": petek, dne 17. 6. 2016 ob 11.15

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Martine Ferjančič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Varstvo uporabnikov storitev elektronskih komunikacij" bo

v petek, dne 17. 6. 2016 ob 11.15 v seminarski sobi v II. nad.