Objava zagovora magistrske naloge Maruše Perko, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Maruše Perko, univ. dipl. prav.,  z naslovom »Spregled pravne osebnosti« bo v petek, dne 1. 7. 2016 ob 10. uri v sobi za zagovore (pritličje levo).