Objava zagovora magistrske naloge Mateje Koščak, univ. dipl. prav. "Okoljska odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi čezmejnega gibanja gensko spremenjenih organizmov": ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 13.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Mateje Koščak, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Okoljska odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi čezmejnega gibanja gensko spremenjenih organizmov" bo

v ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 13.00 v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).