Objava zagovora magistrske naloge Matije Vičarja, univ. dipl. prav., Aleša Kaluže, univ. dipl. prav., Nataše Lesar, univ. dipl. prav., Tadeje Oštir, univ. dipl. prav. in Nine Potisek, univ. dipl. prav.: 21. 6. 2016

Objavljamo razpis zagovora magistrskih nalog študentov znanstvenega magisterija.

Matija Vičar, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 08:15 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom: »Ureditev prisilne poravnave v Republiki Sloveniji«.


Aleš Kaluža, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 09:00 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom:
»Splošni pogodbeni pogoji v evropskem in slovenskem pravu«.

 
Nataša Lesar, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 09:45 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:
»Predpostavke obveznosti zavarovalnice pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti«.
 

Tadeja Oštir, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 10:30 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:
»Odškodninska odgovornost organizatorja prireditve«.
 

Nina Potisek, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 11:15 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:
»Odškodninska odgovornost države za odvračanje nevarnosti«.


Zagovori bodo potekali v Podiplomskem seminarju (pritličje desno).