Objava zagovora magistrske naloge Milene Krnec Horvat,univ. dipl. prav. "Javna služba v visokošolskem izobraževanju in raziskovalni dejavnosti": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 12.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Mirene Šoštarić, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Javna služba v visokošolskem izobraževanju in raziskovalni dejavnosti" bo 

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 12.00  v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).