Objava zagovora magistrske naloge Milene Krnec Horvat,univ. dipl. prav. "Vloga in pomen procesnih dejanj v davčnem postopku": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 11.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Milene Krnec Horvat, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Vloga in pomen procesnih dejanj v davčnem postopku" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 11.30  v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).