Objava zagovora magistrske naloge Mojce Kralj Pajek, univ. dipl. prav. "Hipotekarna obveznica kot vir financiranja banke": torek, dne 28. 6. 2016 ob 11.00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Mojce Kralj Pajek, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Hipotekarna obveznica kot vir financiranja banke" bo

v torek, dne 28. 6. 2016 ob 11.00 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).