Objava zagovora magistrske naloge Monike Marinčič, univ. dipl. prav. "Dedovanje v zakonski in zunajzakonski skupnosti": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 13.45

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Monike Marinčič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Dedovanje v zakonski in zunajzakonski skupnosti" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 13.45 v podiplomskem seminarju (pritličje desno).