Objava zagovora magistrske naloge Nataše Petrovčič, univ. dipl. prav. "Stranski udeleženci v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja": ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 11.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Nataše Petrovčič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Stranski udeleženci v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja" bo

v ponedeljek, dne 20. 6. 2016 ob 11.30 v seminarski sobi št. 327 (III. nad.).