Objava zagovora magistrske naloge Neve Antolič, univ. dipl. prav. "Dogovori o pristojnosti in pravila o litispendenci – novosti, ki jih prinaša prenovljena Bruseljska uredba": torek, dne 7. 6. 2016 ob 12.15

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Neve Antolič, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Dogovori o pristojnosti in pravila o litispendenci – novosti, ki jih prinaša prenovljena Bruseljska uredba" bo

v torek, dne 7. 6. 2016 ob 12:15 na sedežu fakultete, v podiplomskem seminarju (pritličje desno).