Objava zagovora magistrske naloge Nine Robežnik, univ. dipl. prav. "Sivo polje splošnih pravnih aktov": sreda, dne 15. 6. 2016 ob 9.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Nine Robežnik, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Sivo polje splošnih pravnih aktov" bo

v sredo, dne 15. 6. 2016 ob 9.30 v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).