Objava zagovora magistrske naloge Patricije Rot, univ. dipl. prav. "Upravičenost do odpravnine ob prenehanju distribucijskega razmerja": petek, dne 17. 6. 2016 ob 08:45

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Patricije Rot, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Upravičenost do odpravnine ob prenehanju distribucijskega razmerja" bo

v petek, dne 17. 6. 2016 ob 08:45 na sedežu fakultete, v seminarski sobi št. 17 (pritličje levo).