Objava zagovora magistrske naloge Renate Šterbenc Štrus,univ. dipl. prav. "Presoja sodišča o odškodninski odgovornosti članov organov vodenja in nadzora po korporacijski in insolvenčni zakonodaji": četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 8.30

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Renate Šterbenc Štrus, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Presoja sodišča o odškodninski odgovornosti članov organov vodenja in nadzora po korporacijski in insolvenčni zakonodaji" bo

v četrtek, dne 23. 6. 2016 ob 8.30  v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).