Objava zagovora magistrske naloge Šalini Mozetič Goljevšček, univ. dipl. prav. "Psihološko nasilje družine kot dejavnik tveganja": četrtek, dne 9. 6. 2016 ob 10:00

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Šalini Mozetič Goljevšček, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Psihološko nasilje družine kot dejavnik tveganja" bo

v četrtek, dne 9. 6. 2016 ob 10:00 na sedežu fakultete, v seminarski sobi št. 17 (pritličje levo).