Objava zagovora magistrske naloge Sandre Južnik, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Sandre Južnik, univ. dipl. prav., z naslovom »Bid rigging v postopkih javnega naročanja« bo v ponedeljek, dne 27. 6. 2016 ob 8.15 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).