Objava zagovora magistrske naloge Špele Kuhar, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Špele Kuhar, univ. dipl. prav. z naslovom »Obravnava palestinskega vprašanja v Generalni skupščini OZN« bo v torek, dne 5. 7. 2016 ob 12. uri v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).