Objava zagovora magistrske naloge Tadeja Čorolija, univ. dipl. prav. "Prijavna dolžnost v zavarovalnem pravu": sreda, dne 29. 6. 2016 ob 10.30

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Tadeja Čorolija, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Prijavna dolžnost v zavarovalnem pravu" bo

v sredo, dne 29. 6. 2016 ob 10.30 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).