Objava zagovora magistrske naloge Tamare Igličar, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Tamare Igličar, univ. dipl. prav. z naslovom "Povračilni zahtevki zavarovalnic in zavarovalnega združenja iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti" bo v četrtek, dne 30. 6. 2016 ob 9. uri v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).