Objava zagovora magistrske naloge Tatjane Strmljan, univ. dipl. prav. "Pravni položaj delovnih invalidov": četrtek, 19. 5. 2016 ob 10.45

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Tatjane Strmljan, univ. dipl. prav. z naslovom

"Pravni položaj delovnih invalidov" bo

v četrtek, 19. 5. 2016 ob 10.45 na sedežu fakultete, v sobi 017 (pritličje levo).