Objava zagovora magistrske naloge Tjaše Birsa, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Tjaše Birsa, univ. dipl. prav. z naslovom »Dolžna ravnanja članov organov vodenja delniške družbe in pravilo poslovne presoje« bo v petek, dne 1. 7. 2016 ob 12. uri v sobi za zagovore (pritličje levo).