Objava zagovora magistrske naloge Žige Kluna, univ. dipl. prav., Vida Pavlice, univ. dipl. prav. in Klavdije Tahan, univ. dipl. prav.: 21. 6. 2016

Objavljamo razpis zagovora magistrskih nalog študentov znanstvenega magisterija.

Žiga Klun, univ. dipl. prav.,  bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 11:45 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom:
»Zloraba procesnih pravic in materialnih institutov v civilnih postopkih«.

Zagovor bo potekal v sejni sobi Katedre za civilno pravo (2. nadstropje).

 
Vid Pavlica, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 11:00 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom:
»Koncept socialnega prava s poudarkom na delu Georgesa Gurvitcha in socialno pravo v praksi«.

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).
 

Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. bo v torek, dne 21. 6. 2016 ob 15:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:
»Kriminološki vidiki mobinga«.

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).

E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.