Objava zagovora magistrske naloge Žige Razdriha, univ. dipl. prav. "Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja": sreda, dne 29. 6. 2016 ob 9.00

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Žige Razdriha, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja" bo

v sredo, dne 29. 6. 2016 ob 9.00 v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).