Objava zagovora magistrske naloge Žive Okretič, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študentke znanstvenega magisterija Žive Okretič, univ. dipl. prav. z naslovom »Zastoji v pravdnem postopku« bo v ponedeljek, dne 11. 7. 2016 ob 10. uri v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).