Objavljen nov razpis za sofinanciranje projektov PKP (»Po kreativni poti do znanja 2017-2020«)

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski in razvojni sklad RS na svoji spletni strani ponovno objavil javni razpis za sofinanciranje projektov PKP - »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom vsaj enega pedagoškega mentorja (pogoj: asistent z doktoratom) in delovnega mentorja (strokovnjak iz prakse), katerih namen je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo).

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V  projekt se lahko dodatno vključi organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja (drugi partner), ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

Za sodelovanje študentov na projektu je predvideno plačilo preko študentskega servisa (urna postavka: 6,38 EUR bruto).

POMEMBNO:
Vsaka fakulteta lahko na razpis za študijsko leto 2017/18 (obdobje upravičenosti: 1. december 2017 do 31. avgust 2018) odda največ pet (5!) predlogov projektov; interni izbor naše fakultete bo predvidoma opravljen že do 14. decembra 2017.

Vsem študentom, ki jih sodelovanje na razpisu zanima in imajo morda že konkretno projektno idejo, zato predlagamo, da:  
Dodatne informacije v zvezi z novim razpisom lahko dobite v fakultetni mednarodni pisarni (pritličje levo, poleg referata); informacije o preteklih že izvedenih projektih PKP na naši fakulteti pa si lahko preberete na spletni strani: http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/.

 
E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.