Obvestilo glede objav o izpitih na oglasni deski

Vse študente obveščamo o spremenjenem načinu objav o izpitih.
Od novembra 2016 dalje boste vse podatke o tem, kdaj in kje bo potekal izpit, lahko videli le v Študentskem informacijskem sistemu (Šis).
Na internetni oglasni deski teh zadev ne bomo več objavljali.